Record details

Title
    Geofyzikální ústav AV ČR
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 88, č. 10
Pages
    s. 676-677
Year
    2009
Notes
    4 obr., 6 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Vesmír
Classfication no.
    061.6
    550.3
Conspectus category
    550
    551
Subject group
    geofyzika
    geologie
    instituce
    měření geofyzikální
    mezinárodní spolupráce
    paleoklimatologie
Geographical name
    Česko
Keyword
    AV
    ČR
    Geofyzikální
    ústav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012