Record details

Title
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
Other titles
    Gephysical mapping by very low frequencies method and drilling survey in the vicinity of the Hranická chasm (Hranice Karst)
Author
    Duras, Roman
    Geršl, Milan
    Havlín, Aleš
    Kalenda, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    Hranice Karst, karst sediment, geophysical measurement, very low frequencies
Keyword
    Dlouhých
    Geofyzikální
    Hranické
    Hranický
    Kras
    Mapování
    Metodou
    Okolí
    Propasti
    Průzkum
    Velmi
    Vln
    Vrtný
Abstract (in czech)
   Metoda velmi dlouhých vln byla použita pro vymapování vodivých zón v hloubkách mezi 30ti a 60ti metry v okolí Hranické propasti.
Abstract (in english)
   Gephysical mapping by very low frequencies method and drilling survey in the vicinity of the Hranická chasm (Hranice Karst)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014