Record details

Title
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
Statement of responsibility
    Milan Geršl, Pavel Kalenda, Aleš Havlín, Roman Duras
Other titles
    Geophysical mapping by bery low frequencies method and drilling survey in the vicinity of the Hranická Chasm (Hranice Karst)
Author
    Duras, Roman
    Geršl, Milan
    Havlín, Aleš
    Kalenda, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 92-94
Year
    2007
Notes
    1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    550.8
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    geomorfologie
    kras
    mapování
    metoda seizmická
    mikropaleontologie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleontologie
    speleologie
    vápenec
    vlny dlouhé periody
    vrt
Geographical name
    Hranická propast (Česko)
    Hranický kras (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    25-14
    Dlouhých
    Geofyzikální
    Hranické
    Hranický
    Kras
    Mapování
    Metodou
    Meziříčí
    Okolí
    Propasti
    Průzkum
    Valašské
    Velmi
    Vln
    Vrtný
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012