Record details

Title
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
Author
    Duras, R.
    Geršl, M.
    Havlín, A.
    Kalenda, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 14, -
Pages
    s. 92-94
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Geophysical survey by VLF method and drilling in the vicinity of Hranická Chasm (Hranice Karst)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    gravimetry
    karst
    sediment-free cave
Keyword
    Dlouhých
    Geofyzikální
    Hranické
    Hranický
    Kras
    Mapování
    Metodou
    Okolí
    Propasti
    Průzkum
    Velmi
    Vln
    Vrtný
Abstract (in czech)
   Pomocí metody VDV byly hledány vodivé zóny v okolí Hranické propasti. Nalezené anomálie byly ověřovány mělkými vrty.
Abstract (in english)
   The conductive zones was looking for by VLF method measurement in the surrounding of Hranická Chasm. The interpreted VLF anomalies were verified by shallow boreholes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012