Record details

Title
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
Statement of responsibility
    Jiří Sedlák, Josef Šrámek
Other titles
    Geophysical Image of the Řečkovice-Kuřim Depression
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
Author
    Sedlák, Jiří
    Šrámek, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 9-14
Year
    1995
Notes
    8 obr., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty.
Subject group
    brunnie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologická interpretace
    granitoidy
    gravimetrie
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geofyzikální
    moravský devon a spodní karbon
    paleomorfologie
Geographical name
    ČR-Morava
    Kuřim (Brno-venkov)
    Řečkovice (Brno-město)
Keyword
    Deprese
    Geofyzikální
    Obraz
    řečkovicko-kuřimské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012