Record details

Title
    Geofyzikální poměry
Statement of responsibility
    Karel Šalanský
Author
    Šalanský, Karel
Language
    česky
Source title - monograph
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Pages
    s. 149-151
Notes
    2 obr.
    il.
Subject group
    anomálie magnetická
    anomálie tíhová
    Barrandien
    česká křídová pánev
    fyzika Země
    geologie regionální
    kůra zemská
    kvartér pražské plošiny
    měření gravimetrické
    měření letecké
    měření magnetické
    měření radiometrické
    pražská pánev
    radioaktivita
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    Geofyzikální
    Poměry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012