Record details

Title
    Geofyzikální průzkum na uhlovodíky v centrálněkarpatském paleogénu a flyšovém pásmu východního Slovenska
Other titles
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt