Record details

Title
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
Other titles
    Geophysical survey of old mining remnants at Lukavice near Chrudim
Author
    Blecha, Vratislav
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Rambousek, Petr
    Vilhelm, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 2
Pages
    8
Year
    2007
Thesaurus term
    geophysics
    gravity survey
    old mining remnants
    seismic survey
Keyword
    Chrudimi
    Důlní
    Geofyzikální
    Lukavici
    Pozůstatků
    Průzkum
    Staré
    Těžby
Abstract (in czech)
   Gravimetrický a seismický průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chraudimi
Abstract (in english)
   Gravity and seismic surveys of old mining remnants at Lukavice near Chrudim
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012