Record details

Title
    Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
Other titles
    Geophysical research on volcanic bodies geometry in the area between the towns of Jičín and Turnov (Bohemian Paradise)
Author
    Rapprich, Vladislav
    Skácelová, Zuzana
    Valenta, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    4
Year
    2011
Thesaurus term
    magnetic survey, gravity survey, basanite, dyke, Bohemian Paradise
Keyword
    Český
    Geofyzikální
    Jičínem
    Oblasti
    Ráj
    Těles
    Turnovem
    Tvaru
    Vulkanických
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Geofyzikální průzkum byl zaměřen na vymezení špatně odkrytých těles kenozoických bazanitů v údolí Libuňky mezi Turnovem a Jičínem. Tvary bazanitových těles byly zjištěny na základě magnetometických měření. Některé žíly mají normální magnetickou polaritu, jiné reverzní, a vyskytují se také žíly s doménami obou polarit. Při magnetometrickém průzkumu byla identifikována 1100 m dlouhá bazanitová žíla u Újezdu pod Troskami. Kombinace magneto- a gravimetrie byla použita při výzkumu kruhové deprese u Semínovy Lhoty. Maarový původ tohoto útvaru byl na základě naměřených dat vyloučen.
Abstract (in english)
   Geophysical research on volcanic bodies geometry in the area between the towns of Jičín and Turnov (Bohemian Paradise)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014