Record details

Title
    Geografický informační systém pro životní prostředí
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    EKO-ekologie a společnost
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 4
Pages
    s. 42
Year
    1995
Keyword
    Geografický
    Informační
    Prostředí
    Systém
    životní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012