Record details

Title
    Geografie malých měst
Author
    Kallabová, Eva
    Vaishar, Antonín
Conference
    150 let Geografie na UK v Praze (10.11.2006-11.11.2006 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
Pages
    s. 22-23
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geography of Small Towns
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    percpetion
    regional geography
    small towns
    urban liveability
Keyword
    Geografie
    Malých
    Měst
Abstract (in czech)
   V obcích s 2 - 20 tisíci obyvateli žije asi 29 % populace Česka. Sídla této velikostní kategorie tedy představují významnou rezidenční alternativu, což dokládá jejich mírně rostoucí počet obyvatel. Projekt si kladl následující otázky: V čem spočívá atraktivita malých měst, jaké jsou přednosti a nedostatky života v nich, které faktory ovlivňují vývoj a jak je tento vývoj regionálně diferencován? Jaké jsou současné principy formování mikroregionů, jakými cestami se může ubírat budoucí prosperita malých měst a jejich zázemí? Do jaké míry je tento vývoj podobný situaci v západní Evropě? Jak jsou malá města vnímána svými obyvateli, návštěvníky, podnikateli a jak se vytváří jejich identita? Jak lze v současných podmínkách obohatit metodologii jednotlivých dílčích disciplin a regionální geografie ve vztahu k výzkumu malých měst?
Abstract (in english)
   About 29% of the Czech population live in communities with 2-20 thousand inhabitants. This means that settlements of this size represent an important alternative of environment and way of living.
   The project tried to find answers to the following questions: What does the attractiveness of small towns consist in, what are the main benefits and disadvantages of living in them, what factors impact their development and what is the regional diversification of this development; What are the present principles of micro-region formation, what are the prospective ways of the development of small towns and their hinterlands; What are the forms and ways of this development under Czech conditions, to what extent is the development similar to the development in western Europe; How are the small towns perceived by their population, by visitors and entrepreneurs and how the identity of small towns is developed; How it is possible to enrich the methodology of individual geographical disciplines and the regional geography as a whole in relation to the investigation of small towns.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012