Record details

Title
    Geografie malých moravských měst
Author
    Vaishar, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Moderní obec
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 1
Pages
    s. 10
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Geography of small Moravian towns
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    Moravia
    small towns
Keyword
    Geografie
    Malých
    Měst
    Moravských
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012