Record details

Title
    Geographic Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
Author
    Kottnauer, Pavel
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journées Luxembourgeoises de Géodynamique. Comptes-Rendus
Vol./nr.
    79-80, 79-80
Pages
    s. 45-50
Year
    1997
Keyword
    Analysis
    Bohemian
    Geographic
    Information
    Massif
    Seismotectonic
    System
    Technology
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012