Record details

Title
    Geoid and tectonic flows
Author
    Pick, Miloš
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geophysical interpretation of the geoid
Pages
    s. 239-253
Keyword
    Flows
    Geoid
    Tectonic
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013