Record details

Title
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Juraj Franců, Pavel Müller, Miroslav Pereszlényi, Zdeněk Stráník
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Müller, Pavel
    Pereszlényi, Miroslav
    Stráník, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 4
Pages
    p. 13-26
Year
    1994
Notes
    10 obr., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    akumulace uhlovodíků
    analýza tektonická
    autochton
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geochemická migrace prvků
    příkrov
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Belt
    Carpathian
    Flysch
    Generation
    Geologic
    Hydrocarbon
    Moravia
    Southern
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012