Record details

Title
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
Statement of responsibility
    Mamori Enjouji
Other titles
    Ložiska nerostných surovin v České republice
Author
    Enjouji, Mamori
Language
    anglicky
Source title - serial
    Chishitsu News
Pages
    p. 530
Year
    1998
Notes
    3 obr., 6 fot., 24 bibl.
    Zkr. název ser.: Chishitsu News
Subject group
    Barrandien
    historie
    hornictví
    krušnohorské krystalinikum
    ložiska rudní
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy Sn
    rudy W
    středočeský pluton
    suroviny Li
Geographical name
    Cínovec (Teplice)
    ČR-Čechy
    Horní Slavkov (Sokolov)
    Jáchymov (Karlovy Vary)
    Krásno (Sokolov)
Keyword
    Czech
    Deposits
    Geological
    Mineral
    News
    Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012