Record details

Title
    Geological conditions and problems of thermal waters exploitation in Podhale region
Statement of responsibility
    Wojciech Biedrzycki, Michal Malaga, Danuta Poprawa, Julian Sokolowski
Other titles
    Geologičeskije uslovija i problemy exspluatacii v buduščem termaľnych vod Podgalja
    Warunki geologiczne i problemy przyszłej eksploatacji wó termalnych Podhala
Author
    Biedrzycki, Wojciech
    Malaga, Michal
    Poprawa, Danuta
    Sokolowski, Julian
Language
    anglicky
Source title - serial
    Kwartalnik geologiczny
Vol./nr.
    Vol. 29, no. 1
Pages
    p. 179-192
Year
    1985
Notes
    6 obr.
    il.
    Ruské, polské resumé
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Keyword
    Conditions
    Exploitation
    Geological
    Podhale
    Problems
    Region
    Thermal
    Waters
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012