Record details

Title
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
Statement of responsibility
    Josef Adámek
Author
    Adámek, Josef, 1945-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 3
Pages
    p. 470
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    550.8
    553.9
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    autochton
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    jura
    karotáž
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    profil geologický
    ropa
Geographical name
    ČR-Morava
    Nesvačilka (Brno-venkov, Židlochovice)
    Pavlov (Břeclav, Mikulov)
    Vranovice (Břeclav, Pohořelice)
Keyword
    Belt
    Carpathian
    Development
    Flysch
    Footwal
    Foredeep
    Geological
    Jurassic
    Lithostratigraphy
    Petroleum
    Potential
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012