Record details

Title
    Geological history of the Královský Hvozd Unit (KHU), at the northernmost margin of Šumava Mts. - recent knowledge
Other titles
    Geologická historie jednotky královského hvozdu, na nejsevernějším okraji Šumavy - současný stav poznání
Author
    Babůrek, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis
Vol./nr.
    Roč. 11, č. zima
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    Bohemian Massif, Moldanubicum, medium grade metamorphism, medium pressure metamorphism, high pressure metamorphism, micaschists, phyllites
Keyword
    Geological
    History
    Hvozd
    KHU
    Knowledge
    Královský
    Margin
    Mts
    Northernmost
    Recent
    Šumava
    Unit
Abstract (in czech)
   Dva paralelní horské hřbety nejsevernějšího okraje Šumavy tvoří jednotku Královského hvozdu (Český masiv, moldanubikum). Tato jednotka je budována méně metamorfovanými horninami než zbytek moldanubika. Obecně její svory a fylity nedosáhly ani sillimanitové isogrády. Takto mohly být studovány různé metamorfní facie: například střednětlaká (barovienská), velmi nízkotlaká (téměř kontaktní), a dokonce na nejsevernějším okraji jednotky vysokotlaká nízkoteplotní metamorfní facie.
Abstract (in english)
   The two parallel mountain ridges at the northernmost margin of Šumava Mts. is called Královský Hvozd Unit (Bohemian Massif, Moldanubicum). It is built up by less metamorphozed rocks than the rest of Moldanubicum. In general, micaschists and phyllites of this unit did not reach the sillimanite isograd. Hence, different metamorphic facies can been studied here: e.g. medium pressure (Barrovian) metamorphism, very low pressure (almost contact) metamorphism, and even in the northernmost margin of the unit high pressure low temperature facies is preserved.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014