Record details

Title
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
Statement of responsibility
    Stanislav Vrána, Josef Šrámek, Ladislav Pokorný, Magdalena Manová, Marta Chlupáčová
Other titles
    Geological model of Western Bohemia related to the KTB borehole in Germany (Variant.)
Author
    Chlupáčová, Marta
    Manová, Magdalena
    Pokorný, Ladislav
    Šrámek, Josef
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Geologie
Vol./nr.
    Vol. 47
Pages
    p. 104-123
Year
    1997
Notes
    18 obr., 8 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Subject group
    chemismus hornin
    geologie regionální
    granulit
    horniny plutonické
    mapa geofyzikální
    metamorfóza
    metasedimenty
    moldanubický pluton
    moldanubikum Českého lesa
    moldanubikum Šumavy
    ortorula
    pararula
    tektonika
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Geological
    Interpretation
    Major
    Moldanubian
    Regional
    Units
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012