Record details

Title
    Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
Author
    Aichler, Jaroslav
    Burianková, Kristýna
    Hanžl, Pavel
    Opletal, Mojmír
    Pecina, Vratislav
    Večeřa, Josef
    Žáček, Vladimír
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geolines
Pages
    1
Keyword
    Complex
    Crystalline
    Czech
    Geological
    Jeseníky
    Mapping
    Mts
    Republic
    SW
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014