Record details

Title
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
Statement of responsibility
    Vladimír Rudajev, Radim Číž, Tomáš Lokajíček, Jan Vilhelm
Other titles
    Geologická struktura, uvolňování seizmické energie a predikce důlních otřesů
    Mining Geophysics Proceedings of the XXVII Czech-Polish-Slovak Symposium (Variant.)
Author
    Číž, Radim
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 16(118)
Pages
    p. 171-173
Year
    2000
Notes
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    analýza statistická
    kladensko-rakovnická pánev
    měření seizmické
    odprysk horniny
    seizmicita
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    uhlí bituminózní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kladno
Keyword
    Energy
    Forecasting
    Geological
    Occurrence
    Release
    Rockburst
    Seismic
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012