Record details

Title
    Geological structure of the territory of Moravia as a conditioning phenomenon of landslides movements
Other titles
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů