Record details

Title
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
Statement of responsibility
    Zdeněk Hroch, Petr Budil
Other titles
    Geological and engineering-geological documentation of two important buildings in the Prague Botanic Garden (Praha-Troja) area
Author
    Budil, Petr, 1969-
    Hroch, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 156-157
Year
    1997
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Barrandien
    eroze
    hladina podzemní vody
    koluvium
    kvartér
    proterozoikum
    půda základová
    stabilita svahu
    stavby
    zakládání
    zvětrávání
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Troja
Keyword
    12-24
    Botanické
    Dokumentace
    Dvou
    Geologická
    Inženýrskogeologická
    Praha
    Praze-Troji
    Pražské
    Staveb
    území
    Významných
    Zahrady
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012