Record details

Title
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
Statement of responsibility
    Rostislav Morávek
Other titles
    Geological characteristic of the stonepit in Horní Žleb near Šternberk
Author
    Morávek, Rostislav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Č. 293-295
Pages
    s. 90-97
Year
    2008
Notes
    3 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Classfication no.
    552
    553.5/.8
    622.3
Conspectus category
    552
    622
Subject group
    analýza petrografická
    droba
    flyš
    geologie regionální
    kamenivo drcené
    karbon-spodní
    lom
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    puklina
    tektonika zlomová
    těžba povrchová
Geographical name
    Horní Žleb (Olomouc, Šternberk)
    Morava (Česko)
Keyword
    Charakteristika
    Geologická
    Horním
    Kamenolomu
    Šternberka
    Žlebu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012