Record details

Title
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
Statement of responsibility
    Přemysl Zelenka
Other titles
    Geological documentation of the by-pass road I/7 around Louny
Author
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 126-127
Year
    1999
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    česká křídová pánev
    dokumentace geologická
    křída-svrchní
    kvartér
    ohárecký faciální vývoj
    sedimentologie
    stavby dopravní
    zlom
Geographical name
    ČR-Čechy
    Louny
Keyword
    12-12
    Dokumentace
    Geologická
    I/7
    Kolem
    Loun
    Louny
    Obchvatu
    Silnice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012