Record details

Title
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
Statement of responsibility
    Josef Havíř, Jiří Otava, Pavla Petrová, Lilian Švábenická
Other titles
    Geological documentation of the railway cut west of Bělotín (Moravian gate)
Author
    Havíř, Josef, 1970-
    Otava, Jiří, 1950-
    Petrová, Pavla, 1972-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 18-23
Year
    2004
Notes
    3 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    Foraminifera
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    miocén
    nannofosílie
    odkryv umělý
    paleoekologie
    paleolimnologie
    příkrov
    rozvodí
    sedimenty klastické
    tektonika kompresní
    tektonika vrásová
    těžké minerály
    vrásnění alpinské
    zvrstvení rytmické
Geographical name
    Bělotín (Přerov, Hranice)
    ČR-Morava
Keyword
    25-123
    Bělotína
    Brána
    Dokumentace
    Geologická
    Hranice
    Koridoru
    Moravská
    Západně
    Zářezu
    železničního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012