Record details

Title
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
Statement of responsibility
    Zdeněk Stráník, Pavel Čtyroký, Pavel Havlíček
Other titles
    Die geologische Vergangenheit der Pollauer Berge
Author
    Čtyroký, Pavel
    Havlíček, Pavel
    Stráník, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Geologie
Vol./nr.
    Roč. 49
Pages
    s. 5-32
Year
    1999
Notes
    10 obr., 9 pl., 4 s.bibl.
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mesozoikum
    ochrana přírody
    paleogeografie
    příkrov
    sedimentologie
    tektogeneze
    terciér
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
    Pavlovské vrchy
Keyword
    Geologická
    Minulost
    Pavlovských
    Vrchů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012