Record details

Title
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
Statement of responsibility
    Ján Gorek, Jozef Hók
Author
    Gorek, Ján
    Hók, Jozef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 94
Pages
    s. 59-61
Year
    1992
Notes
    2 obr.,11 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    Malá Fatra
    metamorfika
    paleozoikum
    palynologie
    retrográdní metamorfóza
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Valča
Keyword
    Diskusia
    Fatry
    Geologická
    Hornín
    Kryštaliniku
    Lúčanskej
    Nízkometamorfovaných
    Povod
    Pozícia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012