Record details

Title
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
Author
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
    Rybář, J.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 25-26
Notes
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geological structure of the territory of Moravia as a conditioning phenomenon of landslides movements
    Rozsah: 1 s.
Subject category
    geomorphology
Keyword
    Fenomén
    Geologická
    Jako
    Moravy
    Podmiňující
    Pohybů
    Sesuvných
    Stavba
    území
Abstract (in czech)
   Extrémní srážky na severní Moravě v roce 1997 podmínily aktivaci a vznik svahových pohybů ve flyšových horninách. Speciální výzkum je věnován získání a hodnocení informací o vlastnostech a mechanismu svahových pohybů v modelových územích Vsetínska a Zlínska
Abstract (in english)
   The severe rainfalls in the northern Moravia in 1997 triggered slope movements recorded particulary in the flysch rocks. The special research is devoted to gather and evaluate a information about features and mechanism of slope movements in the model area of Vsetín and Zlín Districts
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012