Record details

Title
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
Author
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
    Rybář, Jan
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 25-26
Notes
    Překlad názvu: Geological structure of the territory of Moravia as a conditioning phenomenon of landslides movements
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Fenomén
    Geologická
    Jako
    Moravy
    Podmiňující
    Pohybů
    Sesuvných
    Stavba
    území
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012