Record details

Title
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Jan Rybář, Karel Kirchner
Other titles
    Geological structure of the territory of Moravia as a conditioning phenomenon of landslides movements
Author
    Kirchner, Karel, 1951-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 25-26
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    502
    55(1)
    551.3
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hodnocení rizika
    mapa inženýrskogeologická
    moravskoslezská oblast
    plánování územní
    povodeň
    projekt
    sesuv
    stabilita svahu
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
    Vsetín
    Zlín
Keyword
    Fenomén
    Geologická
    Jako
    Moravy
    Podmiňující
    Pohybů
    Sesuvných
    Stavba
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012