Record details

Title
    Geologická stavba území sesuvu Vaňov
Other titles
    Geological setting of the Vaňov landslide area
Author
    Kycl, Petr
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    5
Year
    2012
Thesaurus term
    České středohoří Volcanic Complex, Vaňov landslide, volcaniclastics, Ústí Fomration
Keyword
    Geologická
    Sesuvu
    Stavba
    území
    Vaňov
Abstract (in czech)
   Sesuv Čertovka u Vaňova byl iniciován v roce 1994 a je stále aktivní. Sesuv započal jako skalní řícení a pokračuje jako proudový sesuv. V odlučné hraně pak byla odkryta sekvence vulkanoklastických hornin dokládající přechod od subakvatického do subaerického vulkanizmu v rámci ústeckého souvrství.
Abstract (in english)
   Geological setting of the Vaňov landslide area
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014