Record details

Title
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
Statement of responsibility
    Elena Kaličiaková, Michal Kaličiak
Other titles
    Geological structure and metallogenesis of the Šťavica stratovolcano (Slanské vrchy Mts. Eastern Slovakia)
Author
    Kaličiak, Michal, 1944-
    Kaličiaková, Elena
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 4
Pages
    s. 319-324
Year
    1990
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    andezit
    metalogeneze
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy barevných kovů
    Slanské vrchy
    struktury hornin a minerálů
    vlastnosti magnetické
    vulkán
    vulkanismus
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Východoslovenský kraj
Keyword
    Geologická
    Metalogenéza
    Slanské
    Stavba
    Stratovulkánu
    Šťavica
    Vrchy
Abstract (in czech)
   V průběhu dosavadních geologických prací byly získány základní poznatky o geologické stavbě stratovulkánu a charakteru mineralizace. Polymetalická mineralizace zatím nemá praktický průmyslový význam, i když je pravidlem, že v centrálních partiích vulkanických struktur se soustřeďuje intruzívní a hydrotermální aktivita vedoucí ke vzniku ložisek. Poznání tektonických, látkových, vulkanologických a dalších faktorů s použitím komplexních geologických, geofyzikálních a geochemických metod výzkumu povede k efektivnímu vyhledávání sulfidické mineralizace v této oblasti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012