Record details

Title
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
Statement of responsibility
    Elena Kaličiaková
Other titles
    Geological structure and metallogeny of the Šťavica stratovolcano
Author
    Kaličiaková, Elena
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Pages
    s. 56-57
Subject group
    horniny žilné
    ložisko impregnační
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy barevných kovů
    vulkanologie
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Šťavica
Keyword
    Geologická
    Metalogenéza
    Stavba
    Stratovulkanu
    Šťavica
Abstract (in czech)
   V sz. části Slánských vrchů se nachází andezitový stratovulkán Šťavica, sarmatského stáří (12,0-12,2 Ma), zachovaný ve formě reliktu na sedimentech spodního miocénu. V centrální zóně stratovulkánu vystupují na povrch hydrotermálně alterované horniny, prorážené nepravidelnými intruzemi a dajkami dioritových porfyritů. Přechodná vulkanická zóna je tvořena několika typy andezitů v proudech a autochtonními vulkanoklastiky, periferní zóna redeponovanými pyroklastiky. S dioritovými porfyrity je spjata žilníkově-impregnační mineralizace, kterou tvoří pyrit, pyrhotin, chalkopyrit, galenit, sfalerit, markazit, křemen a karbonáty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012