Record details

Title
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
Statement of responsibility
    Jiří Babůrek
Author
    Babůrek, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001
Pages
    s. 11-14
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Subject group
    dajka
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    metamorfika
    metamorfóza
    moldanubikum Šumavy
    reliéf
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kašperské Hory (Klatovy)
Keyword
    Geologická
    Hor
    Kašperských
    Okolí
    Stavba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012