Record details

Title
    Geologická stavba okolí Kašperských hor
Other titles
    Geological situation around Kašperské Hory
Author
    Babůrek, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Aktuality šumavského výzkumu: sborník z konference
Notes
    Akce: 2001 ; Srní
Thesaurus term
    Moldanubicum, Monotonous Group, medieval gold mining, regional geology of Bohemian Massif
Keyword
    Geologická
    Hor
    Kašperských
    Okolí
    Stavba
Abstract (in czech)
   Okolí Kašperských hor leží v monotónní skupině moldanubika. Údolím Zlatého potoka, v místě středověkého dolování zlata, probíhá podšumavský zlom doprovázený retrográdní přeměnou migmatitizovaných rul.
Abstract (in english)
   Geological situation around Kašperské Hory
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014