Record details

Title
    Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua)
Author
    Buriánek, David
    Hradecký, Petr
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Pages
    2
Keyword
    Centrální
    Geologická
    Lucia
    Nikaragua
    Santa
    Stavba
    Struktury
    Vulkanické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014