Record details

Title
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan, 1946-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 6
Pages
    s. 1, 41-42
Year
    2008
Notes
    8 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    502
    551.4
    552
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    amfibolit
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    metamorfika
    migmatit
    moravikum
    ochrana přírody
    periglaciální jevy
    poličské krystalinikum
    reliéf
    rula
    řícení skalní
    svor
Geographical name
    Českomoravská vrchovina (Česko)
    Hodonínka-povodí (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Geologické
    Geomorfologické
    Hodnoty
    Hodonínky
    údolí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012