Record details

Title
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
Statement of responsibility
    Jiří Klener
Other titles
    Geological and economical evaluation of the Roudnice Permian-Carboniferous basin
Author
    Klener, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 29
Subject group
    karbon-svrchní
    mšensko-roudnická pánev
    pánev sedimentační
    perm-spodní
    podloží
    prognóza
    proterozoikum
    středočeské svrchní paleozoikum
    tektonika zlomová
    uhelná sloj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Keyword
    Geologické
    Ložiskové
    Pánve
    Permokarbonské
    Roudnickéhé
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012