Record details

Title
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
Other titles
    The geological and micropaleontological valorize of the profiles from Mušov I.
Author
    Brzobohatý, Rostislav
    Doláková, Nela
    Hladilová, Šárka
    Krmíček, Lukáš
    Krmíčková, Michaela
    Valoch, Karel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2009
Source title - monograph
    Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
Notes
    Počet výtisků: 200
Thesaurus term
    geology
    micropaleontology
Keyword
    Geologické
    Lokalitě
    Mikropaleontologické
    Mušov
    Odkrytých
    Profilů
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Kapitola popisuje podrobné geologické a mikropaleontologické zhodnocení profilů ze zkoumaných sond na paleolitické lokalitě Mušov I.
Abstract (in english)
   The chapter documented the geological and micropaleontological analysis of profiles from Mušov I site.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012