Record details

Title
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
Statement of responsibility
    Lubomír Kopecký
Other titles
    Geological evidence of cryptovolcanic origin of moldavite maternal structure - Nördlinger Ries
Author
    Kopecký, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 31-44
Year
    1998
Notes
    10 obr., 1 fot., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    brekcie vulkanická
    diskuse
    jevy šokové
    kaldera
    kráter impaktní
    kryptogenní jevy
    krystalinikum
    mesozoikum
    miocén
    moldavit
    vulkanismus
Geographical name
    SRN
Keyword
    Doklady
    Geologické
    Kryptovulkanického
    Matečné
    Moldavitů
    Nördlinger
    Původu
    Ries
    Struktury
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012