Record details

Title
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
Statement of responsibility
    Václav Ziegler
Other titles
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví : seminář k projektu : Sedmihorky 19.-21.10.2009 (Variant.)
    Geological values of Geopark Český ráj (Bohemian Paradise)
Author
    Ziegler, Václav, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Muzea Českého ráje
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 148-166
Year
    2009
Notes
    7 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Muz. Čes. Ráje
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    lokalita geologická
    mesozoikum
    paleozoikum
    podkrkonošská pánev
    reliéf
    sedimentace
    tektonika zlomová
    vrásnění variské
    vulkanismus
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Český ráj (Česko)
Keyword
    Český
    Geologické
    Geoparku
    Hodnoty
    Ráj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012