Record details

Title
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
Statement of responsibility
    Valentina Žežulková
Other titles
    Geological mapping on quadrangle 13-443 Chotěboř
Author
    Žežulková, Valentina
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 188-189
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    gabro
    geologie regionální
    granitoidy
    kutnohorské krystalinikum
    mapa geologická
    rula
    železnohorský pluton
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    list Chotěboř
Keyword
    13-443
    Chotěboř
    Geologické
    Listu
    Mapování
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012