Record details

Title
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 91-93
Year
    1990
Subject group
    amfibolit
    mapa geologická
    migmatit
    petrografie
    plast
    silesikum
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    /14-22
    Geologické
    Jeseník/
    Mapování
    Pláště
    Plutonu
    žulovského
Abstract (in czech)
   Vedle monotónního rulového komplexu byly vyčleněny dva pruhy pestrých hornin. Východnější z nich je tvořen kvarcity, erlány a amfibolity. Východnější z nich je tvořen migmatity, grafické ruly, mramory, amfibolity a erlány
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012