Record details

Title
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
Statement of responsibility
    Vlasta Ledvinková
Other titles
    Geological mapping in scale 1 : 25 000 in the area of the Příbram (map sheets 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
Author
    Ledvinková, Vlasta
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 21-22
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    55(1)
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    Barrandien
    mapa geologická
    projekt
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Chotilsko (Příbram, Dobříš)
    ČR-Čechy
    Kamýk nad Vltavou (Příbram, Příbram)
    Rožmitál pod Třemšínem (Příbram, Příbram)
    Sedlčany (Příbram, Sedlčany)
Keyword
    12-443
    22-124
    22-212
    22-221
    25
    000
    Chotilsko
    Geologické
    Kamýk
    Listy
    Mapování
    Měřítku
    Okresu
    Příbram
    Rožmitál
    Sedlčany
    Třemšínem
    území
    Vltavou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012