Record details

Title
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
Statement of responsibility
    Václav Ziegler
Other titles
    Bohemian Cretaceous basin by the view of the nature conservation
Author
    Ziegler, Václav
Language
    česky
Source title - monograph
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
Pages
    s. 47-56
Notes
    5 obr., 1 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    křída-svrchní
    litostratigrafie
    mapa paleogeografická
    ochrana přírody
    paleogeografie
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    české
    Geologické
    Křídové
    Ochrany
    Pánve
    Pohledu
    Poměry
    Přírody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012