Record details

Title
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    Geologic setting and genesis of the Kamencové jezero lake near Chomutov
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 124-125
Year
    1998
Notes
    1 tab., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    acidita
    báňská historie
    břidlice bituminózní
    historie
    hornictví
    hydrochemie
    jezero
    miocén
    odvodňování
    severočeská pánev
    subrecent
    sulfáty
    uhelná sloj
Geographical name
    Chomutov
    ČR-Čechy
Keyword
    02-33
    Chomutov
    Chomutově
    Geologické
    Jezera
    Kamencového
    Podmínky
    Poměry
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012