Record details

Title
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
Other titles
    Geological pattern of the Jindřichův Hradec district with great emphasis on the Kardašova Řečice area (Klenov Pluton; Moldanubian Plutonic Complex)
Author
    Dudíková Schulmannová, Barbora
    Janoušek, Vojtěch
    Kryštofová, Eva
    Paclíková, Jana
    Pertoldová, Jaroslava
    Trubač, Jakub
    Verner, Kryštof
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    Bohemian Massif, Moldanubian Plutonic Complex, Klenov Pluton, Geochemistry, Fabric, AMS
Keyword
    Batolit
    Geologické
    Jindřichohradeckého
    Kardašově
    Klenovský
    Kraje
    Moldanubický
    Pluton
    Poměry
    Přihlédnutím
    Řečici
    Zvláštním
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje poznatky získané během počáteční fáze geologického mapování v oblasti klenovského plutonu, tedy západní části ssv. - jjz. větve moldanubického plutonického komplexu. Na základě nových analýz chemického složení, terénního pozorování a výsledků analýzy anizotropie magnetické susceptibility (AMS) je uvažována petrogeneze hornin plutonu, mechanismy jeho vmístění a strukturní vývoj v kontextu pozdně variského geodynamického vývoje okolních hornin moldanubika.
Abstract (in english)
   Geological pattern of the Jindřichův Hradec district with great emphasis on the Kardašova Řečice area (Klenov Pluton; Moldanubian Plutonic Complex)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014