Record details

Title
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    Geological setting of the town Teplice in Bohemia
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 65-79
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    miocén
    neovulkanity Českého masivu
    ohárecká oblast
    severočeská pánev
    turon
    voda termální
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Teplice
Keyword
    Čechách
    Geologické
    Města
    Poměry
    Teplic
Abstract (in czech)
   Základní horninou je ryolit, jehož extruze je nositelem termální zvodně. Ve V části byla zjištěna nová terciérní diatréma s vulkanoklastickou výplní a s přítokem termální vody o teplotě 48.3 C
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012